ESCALATOR's Countdown to International Women's Day 2024: Amplifying Women in Tech πŸ‘©β€πŸ’»πŸ’₯

In the build-up to International Women’s Day on Friday, March 8, 2024, we’re excited to invite you to join us in celebrating the remarkable communities of practice and women making waves in digital and computational research.

We’ll feature a community and one of their active members in the lead-up to International Women’s Day on the ESCALATOR website. This initiative is a part of ESCALATOR’s Digital Champions Initiative - the EMPOWER Track.

As ESCALATOR is part of a larger ecosystem of communities of practice, we aim to raise awareness about various opportunities for mentoring, learning, and more within this network. We will collaborate with organizations to introduce you to the different communities and their valuable resources, showcasing the various avenues for personal and professional growth available to you.

Join us for a series of articles and stories that showcase welcoming digital and computational communities and their members. We’re committed to creating an inspiring atmosphere as we count down to International Women’s Day 2024.

πŸ“Έ by Gerd Altmann from Pixabay.
πŸ“Έ by Gerd Altmann from Pixabay.

What to Expect on International Women’s Day 2024πŸ‘©β€πŸŽ“πŸŽ‰

So, what can you expect from ESCALATOR on International Women’s Day 2024? We will host a virtual event highlighting welcoming communities and women in digital or computational roles. No prior experience with digital scholarship or computational research is required to join! Stay tuned for further updates on this exciting event scheduled for March 8, International Women’s Day, and get pumped to learn from the inspiring stories we’ll feature on our website in the lead-up to this event. Keep an eye out for registration details that will be shared on ESCALATOR platforms.

Thank you for being part of the ESCALATOR community. Let’s embark on this exciting journey together and be inspired to grow our technical skills within the support network of communities of practice!

PS: If your community fits the description, we’d love to feature it alongside one of your members. Please reach out to escalator@talarify.co.za. πŸ“©

πŸ”Take a look at the interview questionnaires for this initiative:

Related